«

Özel güvenlik araçları ışıklı uyarı sistemi

Yazıda özel güvenlik şirketleri araçlarının amblem ve ışıklı uyarı sistemleri takmamaları gerektiği belirtilmiş ve bun araçlara cezai yaptırım uygulanacağı belirtilmiştir. Tüm dünyada serbest olan bir uygulama yine sadece Türkiyede yasaktir. Güvenlik şirketlerinin araçlarının sadece güvenlik bölgesinde ışıklı uyarı sistemi kullanması kamu yararınadir. Bu şekilde bu araçlar sayesinde bir çok adli olay önlenmektedir. Bu ülkede bir takım kişi ve kurumlar kişi ve kamu yararını gözetmeden tamamiyle kendi egolarını tatmin için bir takım yazılar çıkarmaktadır. Özel güvenlik şirketi aracının tamamiyle görev alanı içinde ışıklı uyarı sistemi olan araç kullanması kamu yararına olup hiç bir kanuna aykırı değildir.