«

İstanbul’da Güvenlik Şirketleri

İstanbul da güvenlik şirketleri,

HAVUZ KADROSU AÇIKLAMALAR

  1. Altay Personel:
  1. Altay Güvenlik Kontrol Hizmet Teklifinin verilmesinin ardından,
  1. Altay Her 15 günde bir rutin olarak verilen gazete ilanları ile oluşan personel havuzundan yararlanılarak
  1. Altay  Hali hazırda mülakatı yapılmış, eğitimi tamamlanmış beklemede olan personele geri dönülerek personel temin edilebilecektir.

ALTAY TÜM BÖLGELER İÇİN PORTFÖY GELİŞTİRME- DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

ALTAY PERSONEL DEPARTMANI ve ÖZLÜK İŞLEMLERİ

 

  1. Altay da güvenlik İşe başlayacak olan kişilerin, işe başlamadan 1 gün önce SSK İl Müdürlüğü’ne sigortalı işe giriş tescilleri yapılır.
  1. Altay da İşe başlatılan Güvenlik Görevlileri’ ne çalıştıkları dönemde her 3 ayda bir, bir şirket üst Yöneticileri tarafından ”Açık Sistem Performans Değerlendirmesi” yapılır. Değerlendirilen Güvenlik Görevlileri değerlendirme sonuçlarını bilir ve Değerlendirme Formları’ nu imzalarlar. Altay Bu değerlendirme sonuçları İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ ne iletilir ve burada yapılan çalışmalar sonucunda şirket ortalaması altında kalan Güvenlik Görevlisi olur ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından bağlı oldukları Operasyon Müdürlüğü’ ne ve Koordinatörlüğe bildirilirler. Şirket ortalaması altında kalan Güvenlik Görevlileri “kırmızı kodla” kodlanırlar ve 3 kırmızı kodu olan Güvenlik Görevlisi hakkında karar verilmesi için ilgili Koordinatörlük bilgilendirilir.
  1. Altay Çalışan Güvenlik Amirleri ve Güvenlik Görevlileri belirli periyodlarla Danışmanlık Hizmeti aldığımız konusunda uzman bir Psikolog ile grup ve gerekli görülürse tek olarak görüştürülür.
  1. Altay  insan Kaynakları Müdürlüğü’ nde çalışan Uzmanlar tarafından 6 aylık periyodlarla tüm projeler gezilerek “Çalışanının Memnuniyeti“ değerlendirilir. Çalışanlarla birebir görüşmeler yapılarak problem yaşadıkları konular var ise belirlenir ve Genel Müdür’ e raporlanır. Tüm projeler gezildikten sonra Genel Müdür, Operasyon Müdürlükleri ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ nün dahil olduğu toplantılarla Güvenlik Görevlileri’ nin belirttikleri sorunlar teker teker tartışılarak çözüm yolları bulunur.

DİSİPLİN KURULU

 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Amaç :

Altay  Disiplin kurulu görevde kusuru ve ihmali görülenlerle, yasa, tüzük, yönetmeliklerinin ve şirket kararlarının emrettiği ödevleri uygulaması zorunlu kıldığı hususları yerine getirmeyenlere ve yasakladığı işleri yapanları cezalandırmak üzere disiplin kurulu oluşturulmuştur.

Uyarı – Kınama – Ücret kesim cezası – İş akdi feshi

 

Altay ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ

TALİMATLAR

 

PROSEDÜRLER

Araç Giriş Noktası Prosedürleri:

 

ARAÇ GİRİŞLERİ:

 

Giriş noktasına gelen her araç ‘’ araç altı tarama aynası ‘’ ile kontrol edilecektir.

Personal araçları

 

İçinde sadece personel varsa ve şüpheli bir durum algılanmamış ise serbestçe geçiş yapabileceklerdir.

Araçta personelden başka, yabancı (lar) bulunuyorsa bu kişilere ziyaretçi talimatları uygulanacaktır.

 

Personel Araçları İçin Şüpheli Belirtiler:

*  Tanınan araç, tanınmayan sürücü

* Açık, hasarlı kaputlar.

* Sürücünün bilgisi olmaksızın araç altına saklanacak materyal.

Şüpheli belirti görülmesi halinde aracın geçişine izin verilmeyecek ve şüphenin giderilmesine yönelik soru ve kontroller yerine getirilecektir. (Burada kontrol edilmesi gereken husus, personel aracına kendi bilgisi haricinde bir müdahele ile bomba yerleştirilip, yerleştirilmediğidir

 

Ziyaretçi araçları

 

Araçlar şüpheli belirtilerine uygun olarak, (ayrıntıya girmeden) genel bir göz kontrolü yapılacak ve şüpheli bir belirtiye rastlanmadığı takdirde aracın içindeki kişiler genel kontrol çerçevesinde (yaya statüsünde) kontrol edilecektir.

Hakkında şüpheli belirti bulunmayan veya giderilen araçlar otopark’a        yönlendirileceklerdir.

 

Ziyaretçi Girişleri

 

AMAÇ :.        Bu prosedür binaya gelen ziyaretçileri kabul etme metodunu açıklar

 

TANIM :

  1. a)  Ziyaretçi kuruluş personeli olmayan kişidir. Bunlara temizlik (taşeron firma) elemanları, kuryeler, yemek şirketi, kamu görevlileri vb. elemanlar da dahildir.
  2. b)  Kuruluş personeli olduğu halde binada çalışmayan kişiler de ziyaretçi  statüsündedirler.

TALİMATLAR

 ü              Ziyaretçinin kontrolü araçlı ya da yaya olarak araç giriş noktasına  yaklaşması ile başlar.

ü              Güvenlik Görevlisi şüpheli belirti görmesi halinde diğer güvenlik görevlisinin   dikkatini çekecektir.

ü              Güvenlik görevlileri “görünüş ve davranış” şüpheli belirtileri tespit  etmezlerse ziyaretçilere herhangi bir soru sormayacaklardır. Yoğunlukları elverdiği ölçüde , nazikce ‘’Yardım önerisi’’ ile yaklaşmak suretiyle ( sadece kuruluşa gelen kişilerle değil çevrede beklemekte olan kişilerle de’) sözlü irtibat kurarak şüpheli belirti taraması yapmalıdırlar.(Aktif seçme) Bu şekilde kuruluştaki güvenlik sisteminin ne kadar etkili ve her an hazır olduğu mesajı güçlü bir şekilde verilmiş olacaktır.

ü              Önlenmesi en güç olan eylemlerden biri olan bombalı intihar saldırısı riski  karşısında da en etkili davranış biçimi şüpheli kişilerle muhtemel  hedefine mümkün olan en uzak noktada  iletişim kurulmasıdır. Bu şekilde eylemci için belli bir mesafade iken harekete geçmek anlamsız kılınabilir. Güvenlik görevlisi kişiye karşı tehditkar bir tavırla yaklaşmadığı sürece eylemci bu eyleminden vazgeçebilir.

FİZİK KONTROL Altay (ARAMA)

 Ziyaretçilerin kendileri ve eşyaları ayrı ayrı kontrol edilecektir. Önce kişinin kontrol edilmesi esastır. Zira eşyaların kontrolü sırasında tespit edilecek riskli bir materyalin açığa çıkması kişinin mücadeleye girmesi ile sonuçlanabileceğinden, eşyalarının aramasından önce kendisinin “temizlenmiş” olduğundan emin olunmalıdır.

İstanbul da ki güvenlik şirketleri, Altay güvenlik:  Ziyaretçiye, giyim eşyaları hariç taşımakta olduğu bütün eşyaları kontrol masası üzerine bırakması nazik bir dille istenecektir. Örneğin ;

“Güvenlik gereği, lütfen, ÇANTANIZI (paket olabilir) ve ÜZERİNİZDEKİ TÜM METAL EŞYALARINIZI masa üzerine bırakırmısınız.

Altay güvenlik

 

İstanbul'da Güvenlik Şirketleri