«

Güvenlikte Teknolojik Çözümler

Güvenlikte Teknolojik Çözümler

Uluslarası alanda bir çok kurumsal firmaya güvenlik hizmeti veren ve vermeye devam eden, Altay güvenlik, güvenlikte teknolojik çözümler sunmaya devam etmektedir. Güvenlik projelerinde insan gücü ile birlikte elektronik güvenlik sistemlerini kullanımını yapan Altay Security, insan odaklı çalışılan lokasyonlarda kişi sayılarında ciddi düşüşler sağlayarak, işverenleri ekonomik fayda sağlamıştır.

 

Peki biz, güvenlikte teknolojik nasıl çözümler üretmekteyiz.

 

Solar enerji ile çalışan kameralar kurmaktayız. Bu kameralar ile sahaları 7/24 izleyerek bu noktada ki güvenlik görevlisi maliyetini sonlandırmaktayız.

 

Solar enerji ile çalışan alarm sistemleri kurmaktayız.

 

Uzaktan kontrollü, wi fi hattı olmadan, sim kart ile çalışan kamera ve alarm sistemleri kurmaktayız.

 

Güneş Paneli Güç Kaynağı Dahili 2400mAh Pil

Bu güneş paneli, ETFE üstün malzeme ile donatılmıştır ve IP66 su geçirmezlik sertifikasına sahiptir. Yenilenebilir ve bol güneş enerjisi, çevre dostu, artık pili sık sık değiştirmenize ve elektriğe para ödemenize gerek kalmaz, bu da zamandan ve paradan tasarruf sağlar. 360 ° Ayarlanabilir montaj braketi, size güneş panelini herhangi bir açıya yerleştirme ve güneşe maruz kalmayı en üst düzeye çıkarma özgürlüğü verir. 4M güç kablosu,

 

Güvenlik kameralarını iç ve dış mekanlarda şarj ederken size esneklik sunar. Kolay kurulum. Güvenlik güneş paneli, altta ışıklı gösterge ile kurulur. Güneş ışığı panele çarptığında, ışık göstergesi yeşile dönecek, bu da güneş panelinin iyi çalıştığı anlamına gelir. Dahili 2400mAh pil güneş paneli ile pil kamerasını gündüz veya gece, güneşli veya yağmurlu olarak şarj etmenizi sağlar.

 

Yeşil Güneş Enerjisi
Yenilenebilir ve bol güneş enerjisinden yararlanın. Artık pili sık sık değiştirmeniz veya elektrik için ödeme yapmanız gerekmediğinden, zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.

 

Bu güneş paneli, ETFE panel malzemesi ile donatılmıştır ve aşınmaya dayanıklı, korozyon önleyici ve diğerlerinden daha dayanıklı kılan IP66 su geçirmezlik sertifikasına sahiptir. Yağmur, karla karışık yağmur veya şiddetli rüzgar gibi aşırı ortamlarda bile her mevsim dışarıda bırakma konusunda endişelenmeyin

 

Technological Solutions in Security

 

Providing and continuing to provide security services to many corporate companies in the international arena

 

Altay security continues to offer technological solutions in security. Altay Security, which uses electronic security systems together with manpower in security projects, has provided economic benefits to its employers by providing serious decreases in the number of people in human-oriented locations.

 

So, how do we produce technological solutions in security?

 

We install cameras that work with solar energy. By monitoring the fields 24/7 with these cameras, we end the cost of the security guard at this point.

 

We set up alarm systems that work with solar energy.

 

We set up remote-controlled cameras and alarm systems that work with sim card, without wi-fi line.

 

Technologische Lösungen in der Sicherheit

Bereitstellung und weitere Bereitstellung von Sicherheitsdiensten für viele Unternehmen auf internationaler Ebene

 

Altay Security bietet weiterhin technologische Lösungen für die Sicherheit. Altay Security, das elektronische Sicherheitssysteme zusammen mit Arbeitskräften in Sicherheitsprojekten einsetzt, hat seinen Arbeitgebern wirtschaftliche Vorteile gebracht, indem die Anzahl der Personen an menschenorientierten Standorten erheblich zurückgegangen ist.

 

Wie produzieren wir technologische Lösungen für die Sicherheit?

 

Wir installieren Kameras, die mit Solarenergie arbeiten. Indem wir die Felder mit diesen Kameras rund um die Uhr überwachen, beenden wir die Kosten des Sicherheitsbeamten an dieser Stelle.

 

Wir richten Alarmsysteme ein, die mit Solarenergie arbeiten.

 

Wir haben ferngesteuerte Kamera- und Alarmsysteme eingerichtet, die mit SIM-Karten ohne Wi-Fi-Leitung arbeiten.

 

Технологические решения в сфере безопасности

 

Предоставление и продолжение предоставления охранных услуг многим корпоративным компаниям на международной арене.

 

Altay Security продолжает предлагать технологические решения в сфере безопасности. Altay Security, которая использует электронные системы безопасности вместе с персоналом в проектах по обеспечению безопасности, принесла своим работодателям экономические выгоды, обеспечив серьезное сокращение количества людей в местах, ориентированных на человека.

 

Итак, как мы производим технологические решения в области безопасности?

 

Устанавливаем камеры, работающие на солнечной энергии. Контролируя поля 24/7 с помощью этих камер, мы заканчиваем расходы на охранника на этом этапе.

 

Устанавливаем сигнализацию, работающую на солнечной энергии.

 

Устанавливаем дистанционно управляемую камеру и сигнализацию, работающую с сим-картой, без wi-fi линии.