«

Özel güvenlik şirket yöneticileri

5188 sayılı özel güvenlik kanunu nda, özel güvenlik şirket yöneticilerinin birden fazla şirkette yöneciliği konusunda sınırlama getirmemişken bu yazıda yine kafalarına göre kanuna aykırı olarak sınırlama getirilmiştir. Örneğin Silivri Güvenlik şirketinde yönetici oalan bir kişi, Ankara güvenlik şirketinde yöneticilik yapamayacaktır.