«

Özel Güvenlik İzni

Özel Güvenlik İzni

Altay güvenlik deneyimli elemanları, şirketiniz ve kuruluşunuzun 5188 sayılı kanun iznini ücretsiz bir şekilde alacaktır. Eğer bizden hizmet alıyorsanız danışmanlık hizmeti ücretsizdir.

GÜVENLİK KANUNU-

MADDE 3. — Kişilerin silahlı özel güvenlik personeli tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir. Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve özel güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, özel güvenlik hizmetinin istihdam edilecek özel güvenlik personeli eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca özel güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir. Komisyon, koruma ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır. Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

özel güvenlik danışman firma

özel güvenlik danışman firma