«

Bireysel Emeklilik Sistemi

ALTAY GÜVENLİK ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Altay güvenlik çalışanları yeni çıkarılan yasa ile bireysel emeklilik sistemi devreye sokulmuş ve maaşlardan bu sistem için kesinti yapılması zorunlu olmuştur. Arzu eden 2 ay içinde sistemden çıkış yapabilir. Bu sistem altay güvenlik inisiyatifinde olmayıp zorunlu dur.

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi, BES uygulaması 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kademeli olarak hükümet tarafından 1000 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler için 1 Ocak 2017’de yürürlüğe sokulmuştur.

  • Kimler Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine tabi?

Zorunlu bireysel emeklilik sistemine 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olup 45 yaşını doldurmamış durumda olan vatandaşlar ile, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlar kişiler, işverenin belirlediği bir emeklilik sözleşmesi dahilinde zorunlu emeklilik planına dahil ediliyor.

  • Bireysel Emeklilik Sisteminde Çalışanlar tarafından özellikle başvuru yapılması gerekiyor mu?

Hayır. Yukarıda belirtilen tarihler arasında zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olan işyerlerinde çalışmaya başlayan çalışan, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kendiliğinden zorunlu olarakemeklilik planına dahil edilecektir.

  • İşçiden Ne kadar kesinti yapılacak?

Çalışanların katkı payları, çalıştıkları aya ait prime esas kazancın %3’ü oranında hesaplanacak. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi  ayrıca işveren katkı payı bulunmuyor.

  • Bireysel Emeklilik Sistemi Zorunlu mu?

Çalışan, zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olduğunu bildirildiği tarihi takip eden iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Bu konudaki iradesini emeklilik şirketine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Cayma halinde, ödenen katkı payları varsa yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilir.

 

güvenlik şirketi